Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
www.ekonomik.miasto.zgierz.plZespół Szkół nr 1  im. Jakuba Stefana Cezaka


95-100 Zgierz,   ul. Długa 89/91

______________________________________________


tel. 42 715-07-44,   fax. 42 715-07-34

 

  mail ekonomik@miasto.zgierz.pl

______________________________________________

NIP: 732 10 64 763;   REGON: 000193340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Piotr Matusiak

wytworzył: Piotr Matusiak

wprowadził: administrator

data: 12-12-2013

data: 12-12-2013

data: 12-12-2013Rejestr zmian strony